Styremøte Røren Grendeutvalg 7. februar 2015


Styremøte Røren Grendeutvalg 7. februar 2015

Tilstede: Alf, Inger, Helge, Jorid og Ann Elisabeth

 

Kommunedelplan 2015 – 2017

 

Det er kommunen som inviterer til møtet. Grendeutvalget har ikke fått informasjon om hvem som steller i stand til møtet.

 

Planlegging av innspill til høring på kommuneplan for Øvre Eiker 2015 – 2017

Kommunen skal avholde infomøte om kommunedelplanen mandag 9. februar.

Morten Lauvbu og Jørgen Firing stiller.

 

Grendeutvalget vil ha svar på plassering av kraftlinjer?

Kultustien – hvordan få den bundet opp mot Hoensmarka som friluftsområde?

Hva skal områdene (pukkverket) brukes til? Tilbake til NLF? Krillåsen boligutvikling? Hvor planlegges evt aktivitets- og friluftsområder ved Røren? Rørenhagan?

 

Hva med Eiker kvikk? Avlastningsvei ved kraftlinja for å komme bort til Skotselv? Gang og sykkelvei bak husene mot Krillåsen?

Traseen for rv 35: Veien kan komme ut av en tunnel på østsiden, og komme ut der hvor Semsmoveien ender og nært europaveien.

 

Mot Skotsmoen: Burde vært undergang på oversiden av Hoen i stedet for kryssing av vei.

 

Røren grendeutvalg setter opp plakat ved veien der vi informerer om at kommunen arrangerer infomøte mandag 9. februar. Jorid ordner dette.

 

Rundkjøring ved Sundmoen

 

Grendeutvalget forslår en kvernstein som vi vet finnes på bondelagets lager på Øvre Eiker mølle. I gamle dager het det ’Mølladæln’ her. Kulturminnemerke.

Helge tar kontakt med Bjørn Bekkevold som repr for evt næringsdrivende som skal involveres inn i ’prosjekt’ ’Kultur rundt i ring’.

 

Ref

Ann Elisabeth


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum