Styremøte Røren grendeutvalg 30. april 2013 – Semsmoen


 

Tilstede: Helge Midtun, Ann Elisabeth Gunnulfsen, Jorid Irene Kobæk Larsen, Alf Herfindal, Olav Rognelien

 

Saker:

  1. Informasjon fra Grendeutvalget på hjemmesiden og Facebook

Ann E  plukker ut noen punkter om prosessen der Grendeutvalget orienterer om hva som er blitt vedtatt i møtet i referansegruppa.

 

  1. Gjennomgang av status for fortausaken.

Alf hadde med tegninger fra møtet med referansegruppa. Mye ser ut til å bli bra, og det er nå prosessen plan- og tidsmessig, samt informasjon og samordning ut mot innbyggerne som er viktig.

 

  1. Møte med Øvre Eiker Arbeiderparti 23. mai kl 18.00 på Arbeidern. 

Helge og Ann E stiller.


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum