Styremøte Røren grendeutvalg 25. november 2013


Styremøte Røren grendeutvalg 25. november 2013 kl. 17.30 – Semsmoen

Tilstede: Helge Midtun, Ann Elisabeth Gunnulfsen, Jorid Irene Kobæk Larsen, Olav Rognelien, Stian Røkeberg, Inger Smedsrud og Alf Herfindal

 

Saker:

  1. Gjennomgang av status for fortausaken

(Grendeutvalget deltok på møte i kommunen i dag, mandag 25. november 2013.)

Grendeutvalget ble orientert om en tilleggsutredning for å se på nye løsninger, herunder sidevalg, men resultatet ble ingen endringer i forhold til første løsning. Grendeutvalget påpekte at det er særdeles viktig å finne frem til minnelige løsninger, og at kommunen går i dialog med innbyggerne som blir sterkest berørt av løsningsvalgene.

 

  1. Grendeutvalgets rolle i forhold de foreliggende løsninger

Det er viktig å presisere at Røren grendeutvalg ikke er ”gisler” for Statens veivesen eller kommunens planløsninger. Vi har vært pådrivere mot kommunene, slik at det har blitt fortgang i fortausaken. Grendeutvalgets hovedanliggende er først og fremst hensyn til trafikksikkerhet og skolebarn.

 

  1. Invitasjon til julefest på Eiker kvikk

Leder av grendeutvalget er invitert til julefesten for å fortelle om grendeutvalgets rolle i grenda vår, og for å motta takk for bidrag til hjertestarteren. 

 

  1. Dammen - Løkka

Bent Eek har svart og sagt at han snart er klar med historien om dammene på Røren.

 

  1. Søknad fra FAU- Røren skole om støtte til utredning av utearealer (akebakke)

Røren grendeutvalg bevilger kr 5000,- til FAU som støtte til utredning av utearealer.

 

Semsmoen

25. november 2013

Ann E Gunnulfsen (ref) 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum