Styremøte 05.04.2018


Referat fra styremøte Røren grendeutvalg torsdag 5 april 2018

Tilstede : Helge ,John David ,Stian, Alf, Jorid, Bjørn,Monica (referent )

  1. Se på det som ble tatt opp på årsmøte vedr.styret.

Fordele oppgavene på styremedlemmene.

Planlegge et workshop på dette.

  1. Hjemmesiden til Røren grendeutvalg.

Hva kan gjøres for å få denne litt bedre.

Hør med Ormåsen grendeutvalg hva de har gjort med sin hjemmeside.

  1. 25 april fra 18-20 årsmøte Hokksund by utvalg på rådhuset. Jorid og Bjørn stiller fra oss.
  2. Christer Best Gulbrandsen ønsker møte 25 april , vedr. utvikling av samarbeidsavtaler.

Helge tar kontakt med han.

Helge og Stian stiller.

  1. Søppelrydding på Røren før 17 mai.

Ønske om å få med barn og voksne på å plukke søppel onsdag 9 mai klokken 17:00.

Oppmøte på Eiker Kvikk.

Med premie til barna som hjelper til.

  1. Flagg til stolper langs Semsmoveien.

Jorid sjekker hvor mange oppheng vi trenger+ flagg.

  1. Folkemøte planlegges til sep.2018.

Ønske om et foredrag om narkotika.

  1. Kulturminnesti, planer om å gå en runde å se.
  2. Helge og Alf skal ha befaringstur på Semsmoenveien.

 

Neste møte 3 mai hos Inger.

Ønske om å ha Morten Lauvbu på møte.


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum