Styremøte 14. april 2012 - Sundmoen


Tilstede: Helge Midtun, Stian Røkeberg, Jorid Kobæk Larsen, Ann Elisabeth Gunnulfsen, Alf Herfindal og Inger Smedsrud

 

Saker:

  1. Hjemmeside

Den nye siden er oppe og går. Man kan gå inn på gammel nettadresse også. Vi legger ut flere bilder av bygda etter hvert som det blir grønnere.

 

  1. Fortau på Røren

Saken kommer opp 20. april i kommunestyret. Strakstiltak ble drøftet.Fartsdumper, hvit stripe i Rørenveien og fartsmålinger. Holde kontakt med skolen og ny rektor og FAU. Trafikkforholdene rundt skolen og parkering er utfordrende. Vintervedlikeholdet må bedres vesentlig. Ann E tar kontakt med pressen for å få oppslag om hastebehandling av reguleringsplanarbeidet, som vi nå ser er mulig i andre saker. (Stikkord: barn og sikkerhet, næring, administrativ behandling.) Alf tar kontakt med kommunens kontaktperson i Statens vegvesen for å sjekke ut hvor i prosessen saken står, og hva som kan forventes i ulike kanaler. Helge tar ansvar for innspill på strakstiltakene.

 

  1. Røren som selvstendig grendeutvalg – og ikke inn under Hokksund

Viktig at vi blir en selvstendig del av kommunens arealplan for stedsutvikling. Etterlyse orientering om oppstart av kommunedelplan fra Morten Lauvbu. Helge sender mail om det. Inger formulerer eget brev til kommunen om dette.

 

  1. Turstien - kultursti

Det planlegges en vandring når det blir tørrere og grønnere. Inger tar ansvar for saken. Det er viktig at e-verket blir med på vandringen, samt Lions og Kiwanis som støttespillere.Bent Ek jobber med tavler og plakater som skal settes opp langs stien.

 

  1. Eventuelt

  • 17. maikomiteen har orientert om at Røren bare går rundt Eikertun i år, mens Hokksund går til kirken. I 2013 går Røren helt til kirken og Hokksund snur ved Eikertun.

 

Sundmoen 140412

Ann E ref.


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum