Styremøte 13. mars 2012 - Sundmoen


Møtereferat

 

Tilstede:

Helge, Stian, Alf, Bjørn, Inger, Olav, Anne Mette, Jorid, Toril

Referent:

Toril K. Sand

 

 

Sak nr

Beskrivelse

Ansvar

Frist

04/01

Hoensmarka:

Det er sendt uttalelse i forhold til planprogrammet og dispensasjonssøknaden. Vi har fått invitasjon til høringsmøte i regi av Planutvalget mandag 19.mars kl. 17.00.

Helge forbereder et innlegg til den 19.

 

  04/02

Fortau:

Alf har vært i kontakt med Tronrud. Det jobbes med sidevalg og utfordringer rundt Kiwi. Mulighet for at planprogrammet kommer til politisk behandling i mai. Stenshorne har tidligere forespeilet oss mars.  Det sendes en e-post til kommunen med spørsmål om hvorfor innspillene vi hadde på møtet med ordfører og rådmann ikke har blitt tatt til følge.

 

 

 

Helge sender e-post

 

04/03

Årsmøtet 20.mars:

Bjørn og Brit har lista klar i forhold til valg. Saker som tas opp er Hoensmarka og fortau. Morten Lauvbu kommer fra kommunen. I tillegg kommer Jon Vold og informerer om ungdomsgrupper.

Jorid sier noe om 59° Nord.

Styret møter kl. 18 på Eiker Kvikk. Inger bestiller kringe og kjøper kaffe.

Styret

 

04/04

Trafikksikkerhetstiltak:

Helge har fått tilbakemelding på søknad. De tiltak vi søkte på omfattes ikke av tiltakene Statens vegvesen støtter. De tilbyr fartsmålinger. Dette kan være aktuelt for oss å benytte oss av.

 

 

04/05

Nettsida:

Stian ønsker bilder til nettsida. De gamle bildene har for dårlig oppløsning.

 

 

04/05

Eventuelt:

Innspill fra Anne Mette: Kan vi på sikt samarbeide med Grendeutvalget i Ormåsen om gangvei fra Ormåsen og ned Rørenveien..?

Inger foreslår at vi arrangerer en vandring langs Hoenselva fra Evja til Løkka. Dette tas opp nærmere våren.

 

 

 

 

 

 

 

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum