Styremøte 11.10.2018


Referat fra møte Røren grendutvalg Torsdag 11-10 -2018

Tilstede : Inger,Bjørn,Alf,Helge,Olav,John David,Jorid,Morten og Monica( ref.)

 

*Hoensvannet /Løken ikke noe nytt siden forrige møte.

 

*Folkemøte om RV 35,blir ikke før i 2019 da de har litt mer konkret å komme med.Ønske om at Bane Nor,direktoratet også deltar.Morten ber med disse da dato er satt.

Ønske om møte på rådhuset da det er ventet inn mye folk.

Annonsere om møte i god tid.

 

*Møte med de andre grendeutvalgene i Ø.E. i november.

Dato ? Sted ?

 

*Julegranen 2018

Jorid har sendt mail til vaktmester ved Røren skole,venter på svar derfra.

 

*Semsmoveien, Rørenveien, Skotselv-veien.

Sterkt ønske om fotgjengerfelt i krysset Rørenveien / Semsmoveien. Mye trafikk på morgen og ved skoleslutt,og da er det anbefalt at det skal være forgjengerfelt.

 

*Evja /Løkka

Befaring fredag 12.10.klokken 15.00

Helge tar bilder,Morten har med papirer fra Bent Ek

 

*Hærverk på Røren skole

Vaktmester på skolen har gitt beskjed om hærverk på skolen.

Et tiltak for å stoppe dette er sensor lys.

Grendeutvalget er villige til å hjelpe til med dette.Men de må høre først med Ø E kommune.

 

*Ungdomsmiljøet på Øvre Eiker.

Hva kan grendutvalget gjøre for at dette skal bli bedre?

Forslag om folkemøte på Eiker Kvikk før jul med : Politi,rektor på Røren skole,FAU,ungdomrepresentant, kontakte Stian Svendsen om han kan snakke litt om tema.

Jorid og Monica sjekker opp om dette.

 

*Møte på rådhuset lørdag om frivillige  krefter.For de som har en ide forslag til dette.

 

*Monica og Inger var på møte for valg av ungdomsrepresentant på Røren 24/9.

Her ble Grace Alexsandra valgt fra Røren.

 

Ref.Monica Gulbrandsen Robbestad.


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum