Styremøte 11.09.2018


Referat fra møte i Røren Grendeutvalg 11/9 -2018

Tilstede :Helge,Olav,Alf,Jorid,Inger,Bjørn,Morten Lauvbu, referent Monica

 

Hoensvannet/ Løken

Morten Lauvbu fortalte  litt om fremgangen vedr. Hoensvannet / Løken.

Anleggsveien inn til dammen er snart klar. Håper på oppstart  for murens reparasjon i 2019.

 

Folkemøte vedr. RV 35

Alf foreslår at dette blir holdt på rådhuset,da det kan komme en del mennesker.

Da det er en del planlegging/møter som er sent på året bør dette folkemøte foregå i januar 2019.

Ønske om et møte i forkant av folkemøte med alle grendeutvalgene i Øvre Eiker tilstede.

 

Julegranen ved Røren skole

Jorid sjekker opp om vaktmester har hørt noe vedr.dette.

Det er også en ny rektor/Fau leder på skolen som Grendeutvalget skal hilse på, slik at de vet litt om hvem vi er og hva vi gjør i nærmiljøet.

 

Semsmoveien /Rørenveien / Skotselvveien

Fotgjengerfelt /skilt  mangler i krysset opp til Rørenveien/Semsmoveien.

Muren ned ved gamle samvirkelaget er i veien for de som skal krysse veien.

Også her mangler det skilt og fotgjengerfelt.

En del som kjører for fort på Semsmoveien.

Sikkerheten oppover i Røren veien er prioritert fra kommunen,og det er satt av midler til å se på dette.

Det er også ønske om redusert fart ned til 40 km langs Skotselvveien og fotgjengerfelt ved mølla.

 

Evja /Løkka

Grendutvalget har ønske om å gjøre plassen finere.

Med blant annet :

akebakke,grillplass,gapahuk,info tavler mm.

Til glede  for de som bor i nærmiljøet og skole og barnehagene.

Men vi trenger hjelp fra kommunen.

Her kan vi også søke om støtte fra fylkeskommunen.

 

Neste møte torsdag 4 oktober.

 

Ref.Monica Gulbrandsen Robbestad

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum