Styremøte 07.06.2018


Styremøte Røren Grendeutvalg 7. Juni 2018

Tilstede: Inger, Helge, Stian, Olav, Bjørn E og Jorid Fravær: Monica, Alf, Kim og John David

Registrering av organisasjonsnummer:

Gjennomgikk punkt for punkt registrering av Røren Grendeutvalg til Brønnøysundregistret for organisasjonsnummer.

Møte Røren skole:

Jorid har vært på et møte med Ungdomskontaktene i ØEK, Røren skole, FAU Røren og Eiker kvikk. Temaet var uroligheter rundt Røren skole og ungdommer. U. kontaktene var ikke bekymret for at dette var noe som skulle ta seg opp. Vi må oppfordre ungdommene og de voksne om  å snakke sammen  og politiet skulle følge opp denne saken.

Befaring fortau Semsmoveien:

Det har vært gjennomført befaring over Semsmoveien 4. Juni med ØEK, Statens vegvesen og Røren grendeutvalg. Diverse punkter ble diskutert og det skal spesielt følges opp om Rørenveien – Semsmoveien, Semsmoveien – Skotselvveien.

Postkassestativ langs Semsmoveien:

Legge ut en oppfordring i facebookgruppen Team Røren, at beboere i Semsmoveien kan ta et tak med postkassestativene sine. Linke til forslag evt pris på et stativ som allerede har kommet opp.

Hoensvannsdammen:

Vi er enige i at ØEK har kommet til en bra løsning med Hoensvanndammen. Viser til Rådmannens anbefaling:

”Det gjøres en detaljplanlegging av bygging av ny demning i Hoensvannsløken med mål om gjennomføring av anlegget i 2019”

Begrunnelse:

”Bygging av ny demning vil gi en langsiktig sikkerhet, mindre framtidige kostnader og raskere gjennomføring enn et påstøp på eksisterende demning. Dette vil være en stor fordel for miljøet g for den allsidige bruken av områet.”

Flaggholderer langs Semsmoveien:

Vi har satt opp flaggholdere som ”prydet” Semsmoveien 17. Mai. Utlegg for dette kom på kr. 3038,- som er overført til John David Borgen, styremedlem Røren grendeutvalg.

Folkemøte til høsten 2018:

Planlegge et folkemøte ang. RV35 m/debatt med politikere.

Ref. Jorid Kobæk Larsen


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum