Styremøte 07.02.2019


Styremøte Røren Grendeutvalg 7 februar 2019

Tilstede : Alf,Olav,Bjørn,Jorid,Helge,Morten,Inger, Gunnhild, Monica

 

*Gunnhild fra valgkomiteen var med på første del av møte.

Vi gikk gjennom som styresammensetningen for neste år sammen med henne.

 

*Årmøte 7 mars klokkken 19:00.

Monica sender melding til ungdomskontakten vedr. dette møte.

Monica lager innbydelsen til møte og årsberetning.

Olav laminerer og henger opp.

 

Snakke litt om dette etter selve årsmøte:

RV 35

Jernbanen

Hoensvannsløken

Trafikksikkerheten på Røren

 

*RV 35

I løpet av februar blir materiellet sendt til gjennomsyn.

Møte med ressursgruppen i mars,når papirene er i orden.

 

*Møte med Morten vedr. rapporten om trafikken på Røren.

21 februar.

Helge, Alf og Bjørn stiller.

 

*Mail fra Jon Wold, formannskapet ønsker møte med grendeutvalgene i Øvre Eiker.

Flere datoer er satt opp som forslag.

Vi ble enige om 5 juni, Monica har sendt svar på mail til Jon Wold om dette.

Vi må melde når på dagen vi ønsker å møte.

Mellom 08:00 – 14.00.

Ønske om rask tilbakemelding slik at Jon kan sende det videre til ledergruppa.

 

*Mail vedr. møte mandag 13 mai 2019 fra 18:00-21.00 Festsalen rådhuset.

Jorid holder av dato J

 

*Jorid foreslår gave til Røren skole. Akebrett eller lignende som kan glede de.

Jorid sjekker opp dette.

 

Neste møte er 4 april hos Inger klokken 19:00

 

Ref.Monica Gulbrandsen Robbestad


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum