Referat styremøte 18. mai 2015


Referat styremøte 18. mai 2015 - kl. 18.30 og 19. 30 - Sted: Hjemme hos Jorid

Tilstede: Alf, Inger, Jorid, Helge og Ann Elisabeth, Kim og Håkon

 

Saker:

  1. Støtte til årets 17. mai komite.

Røren grendeutvalg støtter årets 17. maikomite med kr. 1500,- .

Grendeutvalget vurderer å avholde et folkemøte høsten 2015 der gjennomføring av tog med korps 2016 står på sakslista.

 

  1. Diverse drøfting ved status fortausaken

·         Kiwi starter opp byggearbeider i juni. Åpning av ny butikk beregnes opp under jul 2015.

·         Statens vegvesen har vært rundt hos berørte parter langs veien. Det ser ut til å ha vært en god prosess, der de fleste parter er fornøyd med aktuelle løsninger.

·         Det viser seg at det (overraskende nok) ikke er behov for å gjøre noe med kloakk og vannrør. Dermed blir det muligens en raskere prosess. Dette vil vi få endelig informasjon om 3 uker.

 

  1. Folkemøte ONSDAG 27. mai kl. 19.00 på Eiker kvikk

Alt er klart til møtet. Vi baker kake selv.  Alle møter en halvtime før for å sette ut stoler og bord. Sak er ny kommunereform.

 

  1. Befaring og dugnad på Løkka – avslag på forespørsel om kjøp av gressklipper

Vi avventer dugnad til utpå høstparten. Inger arbeider videre med en avtale om mulig befaring før. Grendeutvalget har ikke anledning til å støtte innkjøp av gressklipper til Løkka.

 

  1. Rundkjøringene ved Sundmoen

Styret følger opp og følger med på saken om ”Kunst rundt i ring”. 

 

  1. Sommeravslutning fredag 19. juni på MS Eikern

 

Styret takker Jorid for en fantastisk god kake!! 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum