Referat møte 26.09.2017


Referat fra møte i Grendeutvalget 26/9 2017

Tilstede :Helge,Jorid,Inger,Stian,Olav, Monica.

 

  • Torsdag 28/9 skal Øvre Eiker Nett og Kommunen ha møte klokken 17:00.

Inger,Jorid og Monica stiller på dette møte fra Grendeutvalget.

Vi er spent på å se hva som kommer opp på møte vedr. Demningen på Hoensvannet.

Da får vi vite om de har kommet med en løsning der oppe.

Grendeutvalget ønsker en snarest mulig løsning og en løsning som varer lenge.

Slik at de som bruker Hoensvannet / Løken kan fortsette å ha en fin plass i mange år fremover.

  • Julegranen på Røren skole, hører med Morten om hva som skjer fremover.Hadde hvert flott å fått det fikset feks. I uke 40 da skolen har høstferie.
  • Hoen,Huleveien  ̈kjærlighetstien ̈ved Hoen gård,stien som går nedover der blir lite  ̈synlig ̈ for ferdsel etter at det kom opp stolper inn til privat hus.

Noe vi kan ta opp for at folk flest kan benytte seg av stien.

  • Mye hogst i Hoensmarka har gjort veien der litt ufremkommelig. Plakat er satt opp hvor det opplyser at dette vil bli fikset så fort det er tørket opp og de er ferdig der inne.

Til våren?

 

Nye møtetider er satt opp for Grendeutvalget ( FØRSTE TORSDAG I HVER MÅNED ) det er som følger :

Torsdag 2/11 klokken 18: 30 hjemme hos Jorid.

Torsdag 7/ 12 klokken 18:30 hjemme hos Inger

Torsdag 4/1 klokken 18:30 hjemme hos Jorid

Årsmøte i løpet av februar 2018.

 

Registrering av grendeutvalget i Brønnøysundregisteret, ta dette på neste møte.

 

Ref. Monica


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum