Referat møte 13.08.2017


REFERAT FRA MØTE I GRENDEUTVALGET

Søndag 13/8

Tilstede:Helge,Jorid,Olav,Inger,Stian,Alf,Monica

 

Planlegging av fortau fest den 31/ 8 klokken 18:00

Hvem sponser? Snakk med Kiwi,Eiker Kvikk,Veivesenet.

 

Nytt planleggingsmøte vedr.denne festen er satt hjemme hos Jorid onsdag 16/8 klokken 18:00.

 

Hva skjer med Julegrana ved Røren skole dette året.

Grendeutvalget har fått beskjed om at kum til juletrefot og strøm i bakken må fikses.

Søknad om dette må sendes inn.

Inger skal snakke mer med de i kommunen om dette.

 

Hoensvannet og demningen der oppe.

Planlegg åpent folkemøte om dette tidlig i September.

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum