Referat møte 13.06.2017


Referat fra møte i grendeutvalget 13/6 2017

Tilstede: Inger, Jorid, Helge, Stian, Monica

 • Åpningsfest for nytt fortau fredag 16/6. Grendeutvalget er ikke med aktive her, men vil ha en markering i august. Forslag om dato er Torsdag 31/8, på kvelden slik at flere av lokalbefolkningen har mulighet til å delta. Tog og korps opp til Eiker Kvikk. Grilling og diverse leker på Eiker Kvikk. Arne Olav Lund og vegvesenet skal inviteres. Hør med diverse om sponsing: Auli-lomper Kiwi –Grillpølser
 • Jorid har fått brev vedr. Organisasjonsnummer i Brønnøysund. Dette skal sjekkes opp hvordan vi går frem.
 • Julegranproblemet –Nytt møte fredag 16/6 på rådhuset. Inger og Jorid deltar på dette møte.
 • Stien/tråkket ned fra Rørenveien som kommer ut ved Kiwi, Gammel Kirkesti. Her er det lagt drensrør fra bolig med utgang i selve stien, og den er ganske gjørmete å bruke ved mye nedbør. Denne stien trenger en liten dugnad, med klipping av hekk og litt pukk for å få den fin igjen. Forslag om å merke stien med skilt i hver ende slik at de som ferdes der vet navnet.
  • Også snakk om granbusker i gangstien lenger ned som er veldig i veien for de som bruker den.
 • Planlagt en kveldstur til gruvene på Kølabånn.
 • RV 35 høre litt med hva som skjer der fremover.
 • Pusse opp hjemmesiden til Grendeutvalget.
 • Slagord for Røren, for eksempel: Røren bygda med kulturminner.
 • Forslag tatt opp om å skrive en bok om Røren, og snakke med de eldre om gammel historie fra bygda.
 • Nytt møte etter ferien, be inn Tone Nordli (Eiker Kvikk) å planlegge fortaufesten.

Forslag om ny møtedato 10/8 2017

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum