Referat møte 04.01.2018


Referat fra Møte i Grendeutvalget torsdag 4/1 2018

 

Tilstede var: Helge (leder) Jorid, Inger, Alf, Olav, Morten, Stian, Monica (ref)

 

-Årsmøte er satt til 8 mars. (dato endret fra forrige møte)

Innbydelser blir laget om kort tid/ henges opp på Kiwi og annonseres via Facebook Team røren sidene.

 

-Dato for møte med de andre Grendutvalgene i Øvre Eiker er satt til 25 januar.

Monica finner mailen til alle de som skal få beskjed.

Jorid har fått tilbakemelding på at Eiker Kvikk er ledig begge dagene.

 

-Veisikkerheten på Røren.

-Fartsdumpene er for små slik at folk kjører alt for fort over de.

Nå som snøen har kommet og det er glatt, kan det fort skje en ulykke da de som kjører her ikke holder fartsgrensen.

Krysset ved Rørenveien / Sesmoeveien er ikke ideelt å krysse.

--Det er mye trafikk på Skotsmoen, her også en del tungtrafikk.

Gangfeltet som er på toppen av bakken ovenfor Hoen gård har veldig dårlig sikt når man kommer i fra Hokksund.

Er dette noe vi kan gjøre noe med?

Gangfelt ved Mølla, her er det ingen trygg mulighet for å krysse veien.

Skotselvveien Morten Lauvbu har ønske om 40 km fartsgrense her.

Dette er en fylkesvei.

-Møte med statens vegvesen, og Morten på neste møte er et ønske, slik at vi kan ta opp trafikksikkerheten på Røren.

Neste møte er 1 februar.

Trafikkmåler som viser hvor fort man kjører kan lånes, slik at man får se hvor høy hastighet som er her.

Ønske om et skilt der man oppfordrer til å kjøre i fartsgrensen + høyreregel.

-Øvre Eiker prøver å sertifisere seg som en trafikksikker kommune, Trygg Trafikk.

Dette vil gjøre folk enda mer oppmerksom trafikksikkerheten.

 

-Åsgård, Rørenveien ved bryggerhuset/ det lille hvite huset.

Her har det blitt laget en egen utkjøring som er veldig uoversiktlig. Morten skal se på saken.

 

-RV 35

Bevilget penger til videre planlegging.

Alf har snakket med Kari Flaaten. Skal ha møte den 22/2 om status.

-Gode planer og løsninger og enighet er avgjørende for raskere behandling.

-Ingen ny info fra Bane Nor / Jernbaneverket.

-Ha med litt info om RV 35 på årsmøte?

 

-Natur og kultursti

Helge har hatt et møte med rådmannen i Øvre Eiker Trude Andresen. Fylke sitter på en del midler det er muligheter å søke på.

Lage en god plan for kultursti, minnesmerker over feks. gamle mølla. Slik at vi som bor her blir bedre kjent med historien vår.

 

-Hva skjer med dammene ved eventuelt salg av energiverket?

Hvis Øvre Eiker skal selge så må det også påregnes en del av pengene til vedlikehold av dammene.

Prøve å anslå kostnader.

Hvem dammer skal prioriteres, lage en plan på hvor en skal begynne. Få med grunneiere, lage en status på alle dammer.

 

- Er en del sanddyner som kan være skumle for barn ved Hoensdammen. Er disse sikret nok?

 

-Utsmykking rundkjøringa ved Sundmoen.

Kultursjefen Christer Best Gulbrandsen har ansvar for utsmykkingen i rundkjøringene.

 

Steiner fra lokale fjell arter, møllestein, plog er et forslag som dekor i rundkjøringen.

Denne er da vedlikeholdsfri. Med en plansje langs fortau med info om hva slags stener som er benyttet.

Ref. Monica


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum