Referat møte 02.11.2017


Referat fra møte Grendeutvalget 2 november 2017.

Tilstede: Jorid,Inger, Alf, Helge, Stian, Olav, Monica(referent).

  • Grendeutvalget ble enige om å sponse Røren Barne og ungdomsteater med 3000,- via mail 26 oktober 2017.
  • Juletreet- gravingen har startet og alt er i rute til julegrantenning på Røren skole. Må kjøpe flere lyspærer til til belysningen.
  • Jorid har deltatt på møte i forbindelse med 17 Mai -2018. Det er ønske om å samle de fleste togene i Øvre Eiker, dette for å dekke sikkerheten til de som er med i toget.
  • Helge referer fra litt fra møte med flyplassen i Hokksund. Det har vært noen klager fra naboer som synes det er mye støy til tider.
  • Nye gangveien på Semsmoen.

Her mangler det fotgjengerfelt på tre steder + skilt. Røren Grendeutvalg oppfordrer alle som kjører her til å huske farten på 30 km/t +høyreregel. Mange av oss har opplevd mye stygg kjøring i det siste.

Noen ideer som kom opp: Hva med mer synlig politi? Veien sperret for tungtransport på enkelte tidspunkt av dagen. Grendeutvalget stiller opp en kveld og er synlige for de som kjører på strekningen. Slik at vi kan observere forholdene. Monica har sendt mail til Morten Lauvbu (6 november ) om å få satt opp trafikk måler på enkelte steder.

  • Riksvei 35,penger er bevilget til videre planlegging, blir nytt møte i ressursgruppen i løpet av jan/ feb 2018. Snakket om å ta et besøk på stortinget, hva med samarbeid med Modum Kommune. Nytt folkemøte om dette på nyåret?
  • Har i det siste vært en del hærverk ved Røren skole.En del litt større ungdommer som oppholder seg ved skolen på kveldstid.
  • Bygget som nå SFO bruker skal rives og nye midlertidige skal settes opp. Monica mailet Morten Lauvbu om å få se papirer på dette 6/11 -2017
  • Tirsdag 7/11 stiller Inger og Jorid opp på innspillsmøte på Rådhuset. Hvordan kommunen skal støtte frivillige i fremtiden.

 

Neste møte er 7 desember.

 

Monica Gulbrandsen Robbestad.

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum