Referat møte 01.02.2018


Referat - møte i grendeutvalget 01.02.18

Tilstede: Helge, Inger, Stian og Jorid  (ref)

Frafall: Alf, Olav, Monica og Kim

 

Saker:

1. Møte i «hold Hoensvannet vått»

Grendeutvalget har sett at det skulle avholdes et møte 01.02.18, iom at vi ikke hørt noe om dette møtet så regner at vi blir innkalt til neste møte.

 

2. Pynting av Rundkjøring

Helge har et møte med kommunen/Kultursjefen C. Best 14.02.18 for å legge frem en plan ang. vårt ønske om å pynte rundkjøringen ved Toyota/Galaxy.

Vi må ha en plan, en utfører og Grendeutvalget er pådriver.

 

3. Etterskaffe reguleringsplan for krysset Rørenveien/Semsmoveien

Alf innhenter opplysninger ang. denne planen fra Vegvesnet eller kommune.

Hva man tenker her ang. gangfeldt/fortau evt. ferdigstilling

 

4. Henvendelse fra Vellet på Brennatoppen.

 Vellet ønsker å bruke Grendeutvalget til å søke penger for å oppruste Løkka. Det er mange tilsvarende Vel på Røren og Grendendeutvalget arbeider for tiltak som kommer hele Rørengrenda til gode. Vellet på Brennatoppen svares ut med at de bør søke på selvstendig grunnlag.

 

5. Kulturprisen 2018

Grendeutvalget sender inn forlag om Jon Wold til kulturprisen 2018

 

6. Fellesmøte mellom Grendutvalgene i ØEK

Røren Grendeutvalg inviterte alle grendeutvalgene i ØEK til et felles møte for å få en dialog på hva vi gjør og hva vi jobber med. Det var ikke så stor interesse for dette nå, så vi prøver igjen til våren 2018.

 

7. Egen gruppe for kulturplan Røren

Etter årsmøtet 08.03.18 skal vi sette ned en egen gruppe i Røren grendeutvalg som skal se på en kultur og natursti Dammen/Løkka og Evja. Søke tilskudd, få opp infotavler. Ivareta lokal historie og evt. Innhente Bent Ek for å få informasjon rundt disse områdene.

 

8. Årsmelding 2017

Gjennomgang av årsmeldingen. Årsmøte er satt til 08.03.18 kl. 19.00

 

Neste møte er 01.03.18 hos Inger.

 

Ref Jorid Kobæk Larsen

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum