Referat folkemøte onsdag 4. juni kl. 19.00


Referat folkemøte onsdag 4. juni kl. 19.00 -  Eiker kvikk

 

Agenda:

1.      Velkommen og innledning ved Grendeutvalgets leder

 

2.       Vi startet opp med markering av vedtaket om regulering av fortau med kake!

Orientering om videre arbeider v/ rådmann Morten Lauvbu. Det har kommet inn en klagesak samlet fra flere klagere, som er vedtatt oversendt Fylkesmannen. Det betyr at det ikke blir noe vedtak før etter sommerferien. Sannsynligvis vil det likevel komme i  gang arbeider i 2013, ettersom finansieringen beregnes brukt både i 2014 og 2015.

 

3.       Kultur og natursti Løkka – Dammen – Evja

Orientering om dugnadsarbeider på Løkka.

 

4.       Orientering om invitasjon fra Øvre Eiker kommune om samarbeid mellom kommunen og grendeutvalget.

Før påske var alle grendeutvalg invitert til kommunen for å diskutere hvordan grendeutvalgene skal samarbeid med kommunen om frivillig innsats og dugnadsarbeider. Grendeutvalget er i gang med å søke støtte hos banker og andre interessenter for å få gjennomført ønsker om stedsutvikling.

17. maitoget ble drøfte. Noen var fornøyd med den nye ordningen, mens andre syntes det var tungvint og kaotisk å kjøre barn til Hokksund, for å måtte kjøre tilbake til Røren for å feire der.

 

5.     Ordføreren har ordet

·         Ordføreren (Ann Sire Fjerdingstad) innledet med å snakke om skolereformen. Innbyggerne inviteres av ordføreren om å komme med innspill om framtida. Hva vil vi med kommunen vår? Øvre Eikers utvikling. Hvor skal vi? Hvordan ser vi ut i 2040?

·         Røren skole har nå over 300 elever. Skolen er den som prosentvis forventes å ha størst økning i elevmassen.

 

6.       Eventuelt

·         Utsmykning i rundkjøringene. En av innbyggerne oppfordret grendeutvalget til å engasjere seg for ”nei”-siden når det gjelder å få gjort om vedtaket om å sette opp en stor statue – 60 meter høy – i rundkjøringen ved Sundmoen. Grendeutvalget ber administrasjonen om å bli involvert når saken skal behandles.

 

ref

Ann E Gunnulfsen


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum