Protokoll fra årsmøte i Røren Grendeutvalg 8. april 2014


Årsmøte Røren grendeutvalg 08.04.2014

Tilstede: 2 personer møtte. I tillegg møtte  Anders Stenshorne fra kommunen og styret (Helge, Alf,  Inger,  Jorid, Stian, Olav, Håkon, Kim)

Referent: Kim Petersen

 

Årsmøteprotokoll

Helge Midtun ønsker velkommen.

 

Godkjenning av innkallingen

Jorid Kobæk Larsen gikk gjennom årmeldingen for 2013.(Årsmelding godkjent.)

Jorid Kobæk Larsen gikk gjennom Regnskapet for 2013.(Regnskap godkjent.)

Ingen inkommende saker.

 

Valg.

Valgkomiteen informerer.

Jorid Kobæk Larsen gjenvalgt  2år

Alf Herfindal  gjenvalgt 2år.

Stian Røkeberg gjenvalgt 2 år.

Ann Elisabeth Gunnulfsen gjenvalgt 2 år.

Revisor: Anne Røren gjenvalgt 2 år.

Olav Rognlien gjenvalgt 2 år.

 

Årsmøte hevet ved Helge Midtun.

 

Ordet er fritt i salen.

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum