Protokoll fra årsmøte i Røren Grendeutvalg 16. mars 2017


Tid: torsdag 16. mars 2017 kl. 19.00, sted: Klubbhuset på Eiker Kvikk

Saker:

 

1.       Godkjenning av innkalling

Godkjent.

2.       Godkjenning av saksliste

Godkjent.

3.       Årsberetning

             Ble lest opp av møteleder. Ingen merknader fra salen. Ingen korrigeringer.

4.       Regnskap

Opplest og vedtatt.

5.       Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

6.       Valg

Kristoffer Røren gjennomførte valget for valgkomiteen som også består

               

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt (akklamasjon).  

Styrets sammensetning for 2017 blir som følger:

 

Verv

Navn

Valgt for

Tlf

E-post

Leder:

Helge Midtun

1 år (ikke på valg)

90190591

helge@midtunprosjekt.no

Nestleder:             

Stian Røkeberg

2 år (gjenvalg)

92604373

stian.rokeberg@gmail.com

Kasserer:

Jorid Kobæk Larsen               

1 år (ikke på valg)

90698170

jorine@online.no

Sekretær:              

Monica Guldbrandsen Robbestad

2 år (ny)

99607160

Monica@robbestad.com

Styremedlem 1:

Alf Herfindal         

2 år (gjenvalg)

90049426

alfkri-h@online.no

Styremedlem 2:

Inger Smedsrud

Ikke på valg, sitter 1 år til.

92890958

 

Styremedlem 3:

Olav Rognlien

1 år (gjenvalg)

41444586

ol-arn-r@online.no

Varamedlem 1:

Stine Hoverud Knudsen

1 år (gjenvalg)

95335970

knudsenstine@live.com

Varamedlem 2:

Kim Pettersen

1 år

95080991

kim.petersen@telehuset.no

Revisor:

Mona Sandholm (ny)

2 år (ny)

 

 

 

Valgkomiteen består i 2017 av 3 medlemmer:

Leder: Lena Martinsen (1 år ikke på valg)

Medlem: Gunhild Lie Rød (2 år ikke på valg) (Eiker Kvikk). (FAU)         

Medlem: Torhild Haugland (3 år ny) (Innbyggere).

 

Valgkomiteen rullerer årlig slik at leder går ut og neste medlem rykker opp som leder. Det velges ett nytt medlem av valgkomiteen hvert år. Medlemmer velges for 3 år.

 

 

7.       Ordet fritt

Rådmann, Morten Lauvbu

Under denne posten ble det informert om status på diverse saker.

- plassering av julegran, trafikksikkerhet Skotselvveien, dammen/elva/Løkka, kulturminnevernplan, planprogram for alternative korridorer til ny trase RV 35.


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum