Protokoll fra årsmøte i Røren Grendeutvalg 10. mars 2016


Tid: torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 - Sted: Klubbhuset på Eiker Kvikk

Saker:

  1. Godkjenning av innkalling

Godkjent.

 

  1. Godkjenning av saksliste

Godkjent.

 

  1. Årsberetning

Ble lest opp av sekretær. Ingen merknader fra salen, men følgende korrigere:

             

  1. Regnskap

Opplest og vedtatt.

 

  1. Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

 

  1. Valg

Kristoffer Røren gjennomførte valget for valgkomiteen som også består

           

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt (akklamasjon): 

Styrets sammensetning for 2016 blir som følger:

Verv

Navn

Valgt for

Tlf

E-post

Leder:

Helge Midtun

2 år

90190591

helge@midtunprosjekt.no

Nestleder:     

Stian Røkeberg

1 år

 

stian.rokeberg@gmail.com

Kasserer:

Jorid Kobæk Larsen           

2 år

90698170

jorine@online.no

Sekretær:      

Ann Elisabeth Gunnulfsen

1 år

 

agunnul@broadpark.no

Styremedlem 1:

Alf Herfindal 

2 år

90049426

alfkri-h@online.no

Styremedlem 2:

Inger Smedsrud

Ikke på valg, sitter 1 år til.

92890958

 

Styremedlem 3:

Olav Rognlien

2 år

 

ol-arn-r@online.no

Varamedlem 1:

Stine Haverud Knudsen

Ny, 1 år

95335970

knudsenstine@live.com

Varamedlem 2:

Kim Pettersen

1 år

 

kim.petersen@telehuset.no

Revisor:

Anne Røren

 

 

 

 

Valgkomiteen består i 2016 av 3 medlemmer:

Leder: Kristoffer Røren (Innbyggere).

Medlem: Lena Martinsen (FAU)       

Medlem: Gunhild Lie Rød (Eiker Kvikk).

 

Valgkomiteen rullerer årlig slik at leder går ut og neste medlem rykker opp som leder. Det velges ett nytt medlem av valgkomiteen hver år. Medlemmer velges for 3 år.

 

  1. Ordet fritt

Rådmann, Morten Lauvbu

Under denne posten ble det informert om status på diverse saker:

Rv  35

Utsmykning av rundkjøringa.

Kommunen gleder seg til å jobbe mer med grendeutvalget om grønne verdier og kulturstien.


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum