Styret i Røren Grendeutvalg


 

Verv Navn Telefon E-post
Leder Helge Midtun 901 90 591 helge.midtun@fastlane.no
Nestleder Stian Røkeberg 926 04 373 stian.rokeberg@gmail.com
Kasserer
Jorid Kobæk Larsen 906 98 170 jorine@online.no
Sekretær
Monica Guldbrandsen Robbestad 996 07 160 Monica@robbestad.com
Styremedlem 1 Alf Herfindal  900 49 426 alfkri-h@online.no
Styremedlem 2 Inger Smedsrud 926 49 780  
Styremedlem 3 Olav Rognlien 414 44 586 ol-arn-r@online.no
Vara medlem 1
Stine Hoverud Knudsen 953 35 970 knudsenstine@live.com
Vara medlem 2
Kim Petersen 938 62 300 kep@fridaynetworks.no
Revisor Mona Sandholm  908 27 587  
Fortausaken
Bjørn Egil Rasmussen
901 82 415 bjoerasm@online.no
Valgkomité (leder) Lena Martinsen    
Valgkomité
Gunhild Lie Rød    
Valgkomité (ny) Torhild Haugland    

 

 

Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum