Folkemøte Røren Grendeutvalg 14. november 2012 - Eiker Kvikk


 

Folkemøte på Eiker Kvikk Røren grendeutvalg 14. november 2012 kl. 19.00

Inviterte deltakere:

Anne Lise Holth rektor Røren skole, Sigve Mikkelsen FAU-leder, Morten Lauvbu kommuneadministrasjonen, Rolf Andersen, Agnor Brenne og Kristoffer Røren (folkevalgte)

Tilstede: ca 45 innbyggere

Saker:

 

Trafikksikkerhet og skolebygg Røren skole

 

19.00 Leder Helge Midtun ønsket velkommen

Helge Midtun redegjorde for tida det har tatt å få informasjon om prosessen for regulering og sikring av skoleveien. Deltakelse i referansegruppe. Ikke noe har skjedd enda.. Hvorfor tar dette så lang tid?

 

19.05 – 19.20

Sigve Mikkelsen (FAU-leder)presenterte synspunkter på trafikksituasjonen:

 • Skoleveien er farlig! (bilder fra trafikksituasjonen) .
 • Skolebussen begrenset plass å snu på.
 • Bilder fra en helt ordinær dag høsten 2012 kl. 14.00 viste en rekke farlige situasjoner, der foreldre og tungtransport manøvrerte i rundkjøringen og i lærerveien og bildene viste muligheter for direkte nesten-ulykker.
 • FAU-leder oppfordrer til at alle innbyggere på Røren snakker med hverandre og at vi jobber SAMMEN for å endre trafikkbildet som ansvarlige for barnas sikkerhet.

 

19.25

       Anne Lise Holth (rektor for Røren skole) redegjorde for skolens behov

 • det mangler per i dag 2 klasserom.
 • trenger de nye klasserommene før 1. august 2013.
 • Cramo (Loesmoen) har kommet med et gunstig tilbud om å leie en modulrigg. (demonstrasjonslokaler for firmaet).
 • Der blir det sannsynligvis plass til hele SFO
 • Skal vare i to (kanskje tre) år
 • Modulene skal komme i vinter eller tidlig vår.
 • Prognosene tilsier stadig sterk økning i tilflytning til Røren.
 • Skolen har behov for langt flere klasserom.
 • Hvor skal modulene stå? (Rive de gamle lærerboligene og sette opp modulene der?)

 

19.45

    Morten Lauvbu (teknisk sjef)

 • Forprosjektet til reguleringsplanen er nå kunngjort  (før helgen). Nå kan innbyggerne komme med innspill. Det har vært en god prosess, med godt samarbeid og den har vært vellykket. Det kan kanskje diskuteres om det kunne vært brukt kortere tid, men nå er i hvert fall planen ferdig.
 • Mellom 10. og 20 desember blir det møte i referansegruppa.
 • I mars/april skal planen ut på høring (passer med prosesser for skolebruksplanen).
 • Energiverket og vann og avløpstjenesten tenkes inn i planarbeidet, og Lauvbu påpeker at det er god samfunnsøkonomi å dra med seg alle behov inn i et anlegg knyttet til vei.
 • Statens veivesen har økt finansieringa og har tro på prosjektet. De har doblet innsatsen på forprosjektet til 500 000,- (fra 250 000,-)
 • I mars – april forventes det et ferdig og godt gjennomarbeidet planforslag som innbyggerne har fått mulighet til å gi innspill på

 

 

Innspill fra forsamlingen:

Folk er usikre på når og hvordan de kan komme med innspill til prosessen og planløsningen.

Vil fartshumpene og fartsgrensene endres etter at det kommer fortau?

Kan grunneiere avgi like mye mark, slik at man flytter midtdelen på veien?

Når kan det gis innspill til selve planprosessen?

Hva med all tungtrafikken som kommer når Roaskogen skal bygges ut?

Kan vi forvente at at bilene kjører om Torespæren?

Hva med brøytingen mens vi venter? Brøytingen er alt for dårlig!

Pass på busker og kratt inntil veien slik at brøytebilene

Grendeutvalget bistår med informasjon i planprosessen.

Det skal legges ut dokumenter på Røren grendeutvalg sinn hjemmeside og Facebookside.

Vi må passe på vår egen kjørekultur!

 

Eventuelt:

·         Grendeutvalget sørger for å bidra med informasjon til innbyggerne om planprosessen og innspill knyttet til arbeidet.

·         Inger etterlyste gamle badebilder fra dammen. E-verket er interessert i dem. Det er muligheter for at dammen kan bli rustet opp igjen.

·         Flagg – veldig flott med flagg som hang langs veien 17. Mai. 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum