Aktuelle saker


Styret i Røren Grendeutvalg jobber til en hver tid med flere saker. Her vil vi forsøke å gi en oversikt over det viktigste som pågår og har pågått den siste tiden.

  • Dammen, Løkka og kultursti langs Hoenselva er en sak det er jobbet med siden grendeutvalget ble etablert. Som mange av dere er klar over, er store deler av løkka ryddet og det er satt ut krakker/bord både på øvre og nedre område. Vi har engasjert Bent Ek i Historielaget til å lage en oversikt over de viktigste kulturminnene i området fra Drammens elva og opp til løkka.
  • Hefte/bok om historien langs Hoenselva fra Kattsund til Grøslandsfossen. Bent Ek, Eiker Historielag, er godt i gang med å skrive om historien for dette området. Vi har fått det første utkastet og dette ser meget spennende ut.
  • Trafikk sikkerhet er også noe vi har arbeidet med siden oppstarten av grendeutvalget. Dette er en tung og vanskelig prosess, som ikke gir raske resultater. Vi fokuserer på situasjonen langs Semsmoveien fra Skotselvveien til et stykke bortenfor Kristians bilverksted samt situasjonen på skoleområdet. Fokus over mange år gir resultat - ref Kommunestyre møte 2. april 2014. (arbeidet blir lagt merke til :-) TRAFIKKSIKKERHETS-PRISEN 2015)

Dette er noen av de viktigste sakene som pågår/har pågått. I tillegg vil det til en hver tid være flere småsaker som vi uttaler oss om samt forsøker å påvirke.

Er det ting dere mener vi burde se nærmere på, ville vi sette pris på om dere tar kontakt med oss. Vi kan nås på e-mail: Monica@robbestad.com.


Dagsaktuelle saker:

 

Lokale nettsider

Røren Skole

Eiker Kvikk

59o Nord

Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum