Røren Grendeutvalg - Øvre Eiker

Velkommen til vår nettside


Hva skjer på Røren:

Å R S M Ø T E

Tid: Torsdag 8. mars, kl. 19.00

Sted: Klubbhuset på Eiker Kvikk

Saker til behandling:
1.Godkjenning av innkalling.
2.Godkjenning av saksliste
3.Årsberetning
4.Regnskap
5.Innkomne saker
6.Valg

Etter årsmøtet fra ca kl 20:00 TIL 20.30 Orientering/Status på følgende:
• RV.35.
• Muren Hoensvannet / Løken.
• Utsmykning rundkjøring
• Videre trafikksikringstiltak på Røren
• Natur og kultursti Evja – Løkka.

VELKOMMEN

Fv61 Røren

Fremdriftskart og plan finnes nå under Aktuelle saker

Mange muligheter

Kun fantasien setter grenser.


Ta kontakt

Telefon 901 90 591
E-post Monica@robbestad.com
Facebook facebook.com/pages/R%C3%B8ren-grendeutvalg/434715896548288
Adresse Røren Grendeutvalg
v/Helge Midtun
Sundmoen Næringsområde 4
3300 HOKKSUND
Nettsiden oppdateres med eRedaktør fra Itum